Bộ phận Dịch thuật

Bộ phận Dịch thuật

DỊCH GIẢKINH NGHIỆM
Nguyễn Thị Ngọc Thúy

Dịch giả Tiếng Anh, cử nhân Tiêng Anh, tốt nghiệp trường Đại học Ngoại ngữ năm 2004, kinh nghiệm 10 năm, chuyên dịch các lĩnh vực: ngân hàng, tài chính, kinh tế, xây dựng.

Ngô Ngọc Thu

Dịch giả tiếng Hàn, cử nhân Tiếng Hàn, tốt nghiệp trường Đại học Ngoại Ngữ, Hà Nội năm 2015, kinh nghiệm 5 năm, dịch thành thạo đa lĩnh vực.

Hà Thị Minh TrangDịch giả tiếng Nhật, cử nhân Tiếng Nhật, tốt nghiệp trường Đại học Ngoại ngữ, Hà nội năm 2013, kinh nghiệm 8 năm, dịch đa lĩnh vực.
Ngô Thị Thu NgânDịch giả tiếng Pháp, cử nhân Tiếng Pháp, tốt nghiệp trường Đại học Ngoại ngữ, Hà nội năm 2003, kinh nghiệm 10 năm, dịch thuật đa lĩnh vực.