Giới thiệu chung

Giới thiệu chung

Bộ phận Dịch thuật thuộc Văn phòng Công chứng Thanh Xuân là một đơn vị dịch thuật công chứng hàng đầu trong thị trường dịch thuật, chúng tôi cung ứng cho khách hàng dịch vụ dịch thuật chuyên nghiệp, hiệu quả về chi phí, đáp ứng tiến độ và chất lượng, thuộc các lĩnh vực dịch hồ sơ thầu, dịch báo cáo tài chính, dịch web, hồ sơ visa, các dự án nghiên cứu khác. Không giống như các Công ty dịch thuật khác tại thị trường Việt Nam, ở Bộ phận Dịch thuật thuộc Văn phòng Công chứng Thanh Xuân, chúng tôi chỉ sử dụng các dịch giả có từ 3 năm kinh nghiệm chuyên môn trở lên và cam kết dịch 100% thủ công, các biên dịch đều đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng của Văn phòng.

 

Thông tin liên hệ

Điện thoại: 024 3543 0802      

Hotline: 0973.384.646 – 034.633.4511

Email: congchungthanhxuan@gmail.com

Website: congchungthanhxuan.vn