Phân chia tài sản vợ chồng

Phân chia tài sản vợ chồng

Giấy tờ chứng minh quyền sở hữu, sử dụng đối với tài sản:

- GCN quyền sử dụng đất;

- GCN quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất/Đăng ký xe ô tô/ Sổ chứng nhận đăng kiểm/ Đăng ký xe máy/ Sổ tiết kiệm/ Xác nhận cổ phần tại doanh nghiệp ...